Funktsionärid

Sekretär:Janar Jõesaar
Fotograaf/arhivaar:Peeter Säälik
Noodikogu hoidja:Madis Kuslap
Riietaja:Jürgen Rünk
Revisjonikomisjoni esimees:Aret Leetsaar
I tenori häälerühmavanem:Patrik Hytönen
II tenori häälerühmavanem:Tõnis Jürimäe
Baritoni häälerühmavanem:Ott Asi
Bassi häälerühmavanem:Reidar Andreson