Funktsionärid

Sekretär:Janar Jõesaar
Fotograaf/arhivaar:Peeter Säälik
Noodikogu hoidja:Riivo Kolka
Riietaja:Martin Vlassov
Revisjonikomisjoni esimees:Aret Leetsaar
I tenori häälerühmavanem:Patrik Hytönen
II tenori häälerühmavanem:Martin Jürgenson
Baritoni häälerühmavanem:Ott Asi
Bassi häälerühmavanem:Reidar Andreson